Analiza marketingowa rynku samochodów osobowych

0
(0)
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Automotive Suppliers.pl.
 3. Batko A., Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, 2000.
 4. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002.
 5. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
 7. Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 8. Klasik A. (red.), Planowanie strategiczne, Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 9. Kłeczek R., Strategiczne planowanie marketingowe, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 10. Kotler P., Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebether i S-ka, 1994.
 11. Kramer T., Podstawy marketingu,PWN, Warszawa 1999.
 12. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Krupski R., Elementy zarządzania strategicznego, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1996.
 14. Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Wydaw. AE, Wrocław 1991.
 15. Kuśmierski S., Ostrowski D. M., Marketing. Podstawowe pojęcia i procedury, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 16. Li Ch., Bernoff J., Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa 2009.
 17. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 18. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
 19. Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulc H. Podstawy marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996.
 20. Ople kupowane w Internecie, „Gazeta giełdowa” 2001, nr 33.
 21. Penc J., Leksykon Biznesu, Placet, Warszawa 1999.
 22. Raport KPMG we współpracy z PZPM oraz Baker&McKenzie, 2009.
 23. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 24. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 25. Steinbarth J., Oznaki powrotu do zdrowia, „Gazeta Prawna” 2003, nr 105 (961).
 26. Steinmann H., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 27. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 28. Szucki T. Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 29. Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku – analiza, prognozy, symulacja, PWE, Warszawa 1977.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!