Analiza płynności finansowej w firmie

0
(0)

I. LITERATURA

 • S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, Wyd. PTE, Gdańsk 1993.
 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1998.
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993.
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993.
 • G. Gotlieb, W. Lewczyński, Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębior­czości, Sopot 1993.
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991.
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

II. ARTYKUŁY

 • W. Bień, Sprawozdanie z przepływów finansowych, „Rachunkowość” 1992, nr 5.
 • W. Bień, Planowanie płynności finansowej, „Rachunkowość” 1993, nr 4.
 • B. Izydorczyk, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, „Rachunkowość” 1995, zeszyt specjalny.
 • D. Olszewski, Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa – koncepcje i metody oceny, „Bank i Kredyt”, 1992, nr 6.
 • D. Wędzki, Jak zarządzać należnościami? (model kontroli limitu kredytu), „ Wiadomości Gos­podarcze. Penetrator” 1995, nr 7.
 • B. Włoszczowski, Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunko­wość” 1994, nr 10.

III. AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz.U. nr 121, poz. 591.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!