Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

0
(0)

Książki

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.

  1. Gruszka, Z. Zawadzka, Ryzyko w działalności bankowej, SGH, Warszawa 1992.

I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

D. Lewandowski,Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyj­nym, Warszawa 1994.

W. Olszewski, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.

E. Próchniak, J. Zygadło, Kredyty bankowe i prawne sposoby zabezpieczeń, Bydgoszcz 1997.

A. Rymka (red.), Kredyty. Poradnik dla praktyków. Tom 1, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

Artykuły

R. Chodzik, Kategorie ryzyka bankowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.

B. Gruszka, Analiza kredytowa i fundamentalna, [w:] Studium Bankowości, Gdańsk 1997.

T. Haile, Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 4.

J. Jackiewicz, Statut PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 10.

D. Lewandowski, Ryzyko w działalności banku komercyjnego, [w:] „Akademia Bankowości” 2000, nr 3.

S. Milewski, Strategia PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 4.

S. Milewski, Zarys historii Powszechnej Kasy Oszczędności, [w:] „Akademia Bankowości” 1998, nr 1.

A. Pawłowska, Wykorzystanie analizy branżowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku komercyjnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 1996, nr 3.

D. Strahl, Analiza porównawcza przedsiębiorstw jako strategia kredytowa banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 1-2.

J. Turlej, Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 7-8.

M. S. Wiatr, Wybrane instrumenty redukcji ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 5.

Inne źródła

Raport roczny 1999, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Departament Promocji i Informacji, Warszawa 2000.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie nadania Statutu Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu.

Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z póź. zmian.).

Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55
i Nr 8, poz.115).

Zarządzenie nr 13 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!