Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych

0
(0)

przykładowa literatura do napisania pracy magisterskiej

1)       Blaik Piotr, Logistyka, PWE, Warszawa 2001
2)       Blaik Piotr, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010
3)       Brzeziński Marian, Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006
4)       Ciesielski Marek (red. pracy zbiorowej), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006
5)       Ciesielski Marek (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009
6)       Ciesielski Marek (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
7)       Ciesielski Marek, Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
8)       Coyle John. J, Bardi Edward J., Langley Jr. C. John, Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002
9)       Długosz Jan, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009
10)   Fechner Ireneusz., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Poznań 2004
11)   Fertach Marek (red. nauk.), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006
12)   Gołembska Elżbieta (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
13)   Gołembska Elżbieta, Tyc – Szmil Karolina, Brauer Jakub, Logistyka w usługach, PWN, Warszawa 2008
14)   Gołembska Ewa (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa – Poznań 2002
15)   Grzybowska Katarzyna, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
16)   Harrisom, Holk van Remko, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010
17)   Janiak Tomasz (red. pracy zbiorowej), Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
18)   Janiak Tomasz, Ogrodowczyk Jan (red.), Nowe Wyzwania – nowe rozwiązania, Logistics 2008, Polski Kongres Logistyczny, Biblioteka Logistyka, Materiały konferencyjne, Poznań 7 – 9 maja 2008, Poznań 2008
19)   Jaworski Jacek, Rytlewski Adam, Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Warszawa 2008
20)   Jeszka Anna Maria, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009
21)   Kasperczyk Radosław, Transport i spedycja, Część 1, Transport, Difin, Warszawa 2009
22)   Kisperska – Moroń Danuta, Krzyżaniak Stanisław (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
23)   Kowalski Jacek, „Logistyka”, Dodatek do Gazety Wyborczej, 13 września 2006
24)   Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
25)   Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
26)   Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
27)   Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
28)   Neider J., Marciniak-Neider D., Transport mulitmodalny w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
29)   Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
30)   Neider Janusz, Marciniak – Neider Danuta, Transport multimedialny w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
31)   Niedzielski Piotr, Polityka innowacyjna w transporcie, Szczecin 2003
32)   Rydzkowski Włodzimierz, Wojewódzka-Król Krystyna (red.), Transport, PWN, Warszawa 2002
33)   Semenow Iouri N. (red.), Filna Lyudmyla, Kotowska Izabela, Pluciński Michał, Wiktorowska – Jasik Anna, Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008
34)   Sikorski Piotr M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006
35)   Stajniak Maciej, Hajdul Marcin, Foltyński Marcin, Krupa Agnieszka, Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Wydanie 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
36)   Szczepaniak Tadeusz, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
37)   Tomanek Robert, Funkcjonowanie transportu, AE, Katowice 2004

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!