Rola auditów wewnętrznych i zewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania

0
(0)

Literatura do pracy inżynierskiej

1.      Bakan J., Korporacja, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006
2.      Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2000
3.      Broniewska G., Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, „Problemy Jakości” 2005, nr 5
4.      Brzozowski A., Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, „Problemy Jakości” 2003, nr 2
5.      Bunderson J. S., Sutciiffe K., W poszukiwaniu równowagi miedzy uczeniem się a działaniem, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 2
6.      Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002
7.      Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
8.      Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002
9.      Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000
10.  Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
11.  Gasparski W., Lewicka-Strzałacka A., Rok B., Szulczewski G. (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002
12.  Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000
13.  Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, „Dom Organizatora”, Toruń 2006
14.  Kuc B. R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
15.  Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
16.  Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002
17.  Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
18.  Myszewski J. M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
19.  Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
20.  Pearsall P., Toksyczny sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003
21.  Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji. Menadżer, Łódź 2000
22.  Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, cz. I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002
23.  Penc J., Strategiczny system zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001
24.  Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005
25.  Pfeffer J., Sutton R. I., Wiedza a działanie, przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
26.  Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
27.  Raport z badań „Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce”, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003
28.  Senge P. M. i inni, Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
29.  Urbaniak M., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004
30.  Wawrzyniak B (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!