Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Dziecko rodziców pracujących zawodowo

1.    Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Marabut Gdańsk 1995
2.    B. Balcerzak-Paradowska, Dzieci w rodzinach bezrobotnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD maj-czerwiec 1995 nr 5-6
3.    S. Dzięcielska-Machnikowska, Problemy związane z wychowaniem dzieci włókniarek łódzkich w: Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne Łódź 1979, Wyd. I, seria III nr 44
4.    H. Fierek, M. Fierek – Kaźmierowska, Dzieje opieki nad dzieckiem. WSP w Słupsku, Słupsk 1991
5.    Z. Frączek, Co dziś oznacza termin „opieka nad dzieckiem”. „Nowa Szkoła” 1998 nr 1
6.     A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1984
7.    Z. Hornowski, Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży. Wyd. II Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. Wrocław 1982
8.    Komunikaty CBOS, Kobiety o swoim życiu osobistym. X 1993
9.    Komunikaty CBOS, Kobiety o podziale obowiązków domowych w rodzinie. I – 1997
10.    Z. Kostka, Dzieci w sytuacjach trudnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD 1997 nr 10-12
11.    A. Kozłowska, Mama, tata i ja. „Domowe przedszkole” 1996 nr 6
12.    K. Lubomirska, Przedszkole – rzeczywistość i szansa. „Żak” Warszawa 1997
13.    B. Łaciak, Świat społeczny dziecka. Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
14.    M. Łopatkowa, Pedagogika serca. WSiP Warszawa 1992
15.    J. Maciaszkowa, O współżyciu w rodzinie. Nasza Księgarnia Warszawa 1980
16.    J. Nikitorowicz, Udział dziecka w organizacji życia rodzinnego. Instytut Wydawniczy Zw. Zaw. Warszawa 1987
17.    S. Ossowski, Więź społeczna a dziedzictwo krwi,  Dzieła, T.II W-wa 1966
18.
19.    R. Pawłowska, Rodzina a sieroctwo dziecka. [w:] Problemy alkoholizmu 1994, nr 2.
20.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica pomostem między rodziną a szkołą. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie Warszawa 1985
21.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolną szansą do wykorzystania. WSiP Warszawa 1988
22.    T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Wyd. II Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
23.    J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety, Warszawa 1963.
24.    Przybysz, Odpocznij sobie, mamo. Wiedza i Życie 1997 nr 5
25.    Rodzewicz, Zmiany wzorów socjalizacji w rodzinach pracowmiczych. Problemy Rodziny Lipiec – Sierpień 1990 nr 4
26.    M. Rosiński, Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Szczecin 1997
27.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo – obszary znane i nieznane. Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 3-4
28.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w Polsce. Kwartalnik Pedagogiczny
29.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w małym mieście. Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1993
30.    A. Wiszniewska (red.), Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej. WSiP Warszawa 1978

Działalność oświatowa i społeczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Świat Kobiecy, nr 50, Warszawa, 16 grudnia 1905, s. 561.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 14.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 544.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 17.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 546.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 16.

Świat Kobiecy, z 7 kwietni 1906 r., nr 14, s. 155.
Świat Kobiecy, nr 48/49, z 1905 r., s. 545.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 18.
Świat Kobiecy, nr 60/61, Warszawa, luty 1913, s. 32.
Ibidem, s. 39.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.

Świat Kobiecy, nr 11, październik 1913, s. 4-5.
Ibidem, s. 7.
Świat Kobiecy, nr 53, maj 1912, s. 14.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Okólnik Okręgu Naukowego Warszawskiego z 1900 roku, nr 3.
Świat Kobiecy, nr 51/52, Warszawa, 29 grudnia 1906, s. 521.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.
Ibidem, s. 22.
Świat Kobiecy, nr 15 z 1906 r., s. 166.
Ziemianka, nr 16, z 1906 r., s. 32.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 23.
Ibidem, s. 25.
Świat Kobiecy, nr 15, z 1906 r., s. 168.
Ibidem, s. 169.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 25.

Charakterystyka wędlin dostępnych na rynku konsumenckim

1.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo artykułów żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1981r.

2.     Stanisław Kowalski
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1984r.

3.     Teresa Anna Mac
Danuta Kołożyn-Krajewska
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolno Pedagogiczne
Warszawa 1985r.

4.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo i technologia”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 1968r.