Archiwum kategorii: prace inżynierskie

bibliografie prac inżynierskich

Charakterystyka wędlin dostępnych na rynku konsumenckim

1.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo artykułów żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1981r.

2.     Stanisław Kowalski
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1984r.

3.     Teresa Anna Mac
Danuta Kołożyn-Krajewska
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolno Pedagogiczne
Warszawa 1985r.

4.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo i technologia”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 1968r.

Charakterystyka dzienników jako medium reklamowego

 1. Altkorn J., „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Bajka Z., „Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce”, AIDA 1994.
 3. Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), „Leksykon Mediów”, Warszawa 2000.
 4. Batko A., „Marketing, wprowadzenie, węzłowe zagadnienia” Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 5. Boguszewicz-Kreft H., „Reklama a prawo”, Businessman 12/1992.
 6. Domański T., „Skuteczna reklama i promocja”, Poltext, W-wa 1993.
 7. Golka M. „Świat reklamy” Agencja Badań Promocyjnych ARTIA, 1994.
 8. Gościński J., „Sztuka reklamy – szkoła sukcesu”, Kraków 1994.
 9. Kall J., „Jak przekonać do zakupu”, Businessman 12/1993.
 10. Kall J., „Wypróbuję go na pewno”. Businessman 6/1992.
 11. Kotler Ph., „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka. Warszawa 1998.
 12. Łodziana-Grabowska J., „Efektywność reklamy”, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pitrus A., „Zrozumieć reklamę”, Rabid, Kraków 2001.
 14. Prus B., Brzostowski M., „Język reklamy”, Warszawa 1989.
 15. Sznajder A., „Strategia reklamy. Reklama w praktyce”, Wiedza i praktyka 3/2000.
 16. Sznajder A., „Sztuka promocji”, Business Press Ltd., Warszawa1993.
 17. Ulrich W.r, „Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie”, THAURUS, W-wa 1992.
 18. Wojnach A., „Techniki budowania przekazu”, Businessman 5/1994.

Biznes plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 2000
 • Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa pod red. J. Hersego, PWN, Warszawa 1986
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991
 • J. Kowalczyk, A. Kusak, Zarządzanie finansami firmy: zagadnienia wybrane, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego , Lublin 2000
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, RM, Warszawa 1999
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993
 • Z. Wrześniowski, W. Sosnowska, R. Stempel, Tabele pomocnicze do planowania rolniczej dzialalności gospodarczej, WydawnictwoART, Olsztyn 1997

Biznes plan dyskoteki

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993.
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993.
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 1997
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991.
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • .A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, „RM” , Warszawa 1999.
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

Analiza struktur organizacyjnych

–         M. Bielski, Podstawy organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002.

–         M. Bielski, Organizacje – istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

–         H. Bieniok, J. Rokita, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.

–         R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.

–         B. Haus, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, [w:] A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         J. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.

–         J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 1999.

–         A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.

–         L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.

–         J. Kurnal, Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.

–         J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, A.E. im. Oskara Langego, Wrocław 1997.

–         K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         K. Mreła, Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.

–         A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.

–         J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

–          J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, WPSB, Kraków 1998.

–         M. Przybyła, Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
[w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego” 1992, nr 630.

–         M. Przybyła, W. Wudarzewski, J. Koziński, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, [w:] K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         A. Sobczak, Struktury organizacyjne, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie, Warszawa 1996.

–         H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

–         J. Stoner, Ch. Wenkel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

–      S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.

–      R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami,PWE, Warszawa 1996.

–      J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.

–      K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa – Poznań 1990.

–      K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Bieniok, H., Marek J., Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, “Przegląd Organizacji” 1992, nr 3.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.

Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, UŁ, Łódź 1990.

Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.

Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa 1994.

Nieżurawski L., Ekonomika i organizacja przemsyłu spożywczego, UMK, Toruń 1993.

Nieżurawski L., Perspektywy polskiego mleczarstwa, OW “Hoża”, Warszawa 1994.

Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.

Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1995.

Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, “Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2.

Penc J., Strategie zarządzania, AW “Placet”, Warszawa 1995.

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1996.

Sieć komputerowa Internet.

Smoleński Z., Transformacja krajowego mleczarstwa, “Przegląd Mleczarski” 1996, nr 3.

Strategia Mleko 2000 – Opcje strategiczne dla spółdzielni mleczarskich, FSW, Warszawa 1994.

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.

Vollmuth H. J., Controlling. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne, AW “Placet”, Warszawa 1995.

Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.

Analiza i ocena efektywnych zmian struktury organizacyjnej

 1. T. Balicki: Co to jest public relations?, „Poczta Polska” 2000, nr 6 (227) .
 2. R. w. Griffin: Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa 1998.
 3. H. Jurkowska: Jakość przez duże „J”, „Poczta Polska” 1999, nr 38 (207).
 4. J. Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 5. J. Kisielnicki: Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 1999.
 6. B. R. Kuc: Zarządzanie doskonałe, OMB, Warszawa 1999.
 7. W. Michałowski: Poradnik dla kadry kierowniczej i kontrolerskiej służb pocztowych w placówkach pt., Ministerstwo Łączności, Warszawa 1987.
 8. K. Morkowski, A. Mróz, Cz. Stryjecki: Poradnik dla naczelników urzędów pocztowych, Komunikacja i Łączność, Warszawa 1967.
 9. H. Mreła: Stanowisko pracy, w: Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
 10. U. R. Müller: Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997.
 11. M. Pietraszewski (red.): Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, eMPi², Poznań 1995.
 12. Regulamin organizacyjny Rejonowego Urzędu Poczty, sporządzony w dniu 5 marca 1999 roku.
 13. A. Sobczak: Struktury organizacyjne, w pracy zbiorowej, A. K. Koźmiński i W. Piotrowski, Zarządzanie, PWN, Warszawa 1996.
 14. Statut PPUP „Poczta Polska”.
 15. J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 16. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, JR.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 17. Strategor: Zarządzanie firmą (strategie, struktury, decyzje, tożsamość), PWE, Warszawa 1996.
 18. Ustawa z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106 z 11 września 1997 roku, pod poz. 675)
 19. Zarządzenie Nr 16 Ministra Łączności z dnia 28 listopada 1991 roku w sprawie podziału państwowej jednostki organizacyjnej PPTT.
 20. Zarządzenie Nr 30 Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 1975 roku w sprawie utworzenia i organizacji Wojewódzkich Urzędów Poczty.

Przegląd nowoczesnych konstrukcji i tworzyw opakowaniowych

przykładowa literatura do pracy inżynierskiej

Bibliografia

1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001
2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010
3. Brzeziński Marian, Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006
4. Ciesielski M., Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2006
5. Coyle J. J, Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002
6. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej, ODDK, Gdańsk 2007
7. Fertach M.(red. nauk.), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka,
Poznań 2006
8. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa – Poznań 2002
9. Janiak T. (red. pracy zbiorowej), Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
10. Jankowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, WN-T, Warszawa 2007
11. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, ILiM, Poznań 2009
12. Korzeniowski Andrzej, Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań,
Wydawnictwo AE, Poznań 1994
13. Korzeniowski Andrzej, Skrzypek Mieczysław, Ekologistyka zużytych opakowań, ILiM, Poznań 1999
14. Korzeniowski Andrzej, Skrzypek Mieczysław, Szyszka Grzegorz, Opakowania
w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
15. Kozłowski R., Sikorski A.j (red.), odstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
16. Lisińska – Kuśnierz Małgorzata, Ucherek Marzena, Współczesne opakowania, wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków 2003
17. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, PISiL, Gdynia 2002
18. Pfohl Hans-Christian, Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 2001
19. Semenow I.N. (red.), Filna Lyudmyla, Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska – Jasik A., Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008
20. Ucherek Marzena, Opakowania a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
21. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)
22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
23. Wiśnicki, Vademe***** konteneryzacji – formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej, Wydawnictwo Link, Szczecin 2006
24. Wojciechowski, System opakowań transportowych w łańcuchach dostaw, ILiM, Poznań 1999

Rola auditów wewnętrznych i zewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania

Literatura do pracy inżynierskiej

1.      Bakan J., Korporacja, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006
2.      Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2000
3.      Broniewska G., Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, „Problemy Jakości” 2005, nr 5
4.      Brzozowski A., Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, „Problemy Jakości” 2003, nr 2
5.      Bunderson J. S., Sutciiffe K., W poszukiwaniu równowagi miedzy uczeniem się a działaniem, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 2
6.      Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002
7.      Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
8.      Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002
9.      Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000
10.  Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
11.  Gasparski W., Lewicka-Strzałacka A., Rok B., Szulczewski G. (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002
12.  Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000
13.  Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, „Dom Organizatora”, Toruń 2006
14.  Kuc B. R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
15.  Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
16.  Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002
17.  Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
18.  Myszewski J. M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
19.  Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
20.  Pearsall P., Toksyczny sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003
21.  Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji. Menadżer, Łódź 2000
22.  Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, cz. I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002
23.  Penc J., Strategiczny system zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001
24.  Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005
25.  Pfeffer J., Sutton R. I., Wiedza a działanie, przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
26.  Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
27.  Raport z badań „Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce”, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003
28.  Senge P. M. i inni, Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
29.  Urbaniak M., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004
30.  Wawrzyniak B (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003