Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

5
(1)
 1. Bologna S., Strategie wielkich operatorów logistycznych, „Logistyka” 2007, nr 5,
 2. Borek M., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum partnerów publiczno-prywatnych Partnerstwo Publiczno-Prywatne a absorpcja funduszy europejskich, Ernst & Young, Poznań, 19 listopada 2003 r.,
 3. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007,
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002,
 5. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2., Warszawa 2000,
 7. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Plastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002,
 8. Edvinsson L., Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w:] Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 9. Fechner I., Centra logistyczne w Polsce. Problemy, zagrożenia, inicjatywy, „Logistyka” 2003, nr 5,
 10. Fechner I., Wielkopolski park logistyczny — potrzeby i możliwości realizacji. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Centra logistyczne w Wielkopolsce, Poznań 21 marca 2003 r.,
 11. Fechner L., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3,
 12. Fechner L., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,
 13. Fijałkowski J., Koncepcja centrów logistycznych na Mazowszu, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 14. Matulewski M., Fajfer P., Konecka S., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007,
 15. Mindur I., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, KOW, Warszawa 2000,
 16. Mindur I., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 17. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,
 18. Osmólski W., Rozwój centrów logistycznych w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.
 19. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych,. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 20. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.

plan do pracy na ten temat można znaleźć na stronie plany pracy

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!