Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

0
(0)

1)    Adamczyk F., Masewicz W., Gieorgica J.F., Rynek pracy w Polsce, Fundacja „Promocja”, Warszawa 1992.

2)    Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Warszawa 1996.

3)    Bednarski M., Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, Warszawa : IPiSS, 1996.

4)    Begg D., Makroekonomia, Warszawa PWE, 1998.

5)    Borkowski T., Marcinkowski A. Socjologia bezrobocia, Warszawa „Interart”, 1996.

6)    Dymarski W., Polityka rynku pracy, Warszawa-Poznań 1993.

7)    Frątczak E., Strzelecki Z., Witkowski J., Bezrobocie. Wyzwanie dla polskiej gospodarki, Warszawa GUS, 1993.

8)    Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno – prawnych, Agencja Wydawnicza INTERFART, Łódź 1996.

9)     Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem, Warszawa : IPiSS, 1990.

10)           Kabaj M., Zatrudnienie i bezrobocie Prognoza do 2000 roku Elementy polityki prozatrudnieniowej, Warszawa-Kwiecień 1995.

11)           Kabaj M. Bezrobocie jako naczelny problem polityki gospodarczej i społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zespół Analiz i Ocen, Warszawa 1993.

12)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J. Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężać? Warszawa 2000.

13)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J., Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć?, Warszawa 1999.

14)           Kabaj M., Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, „Polityka Społecz­na” 1992 nr l.

15)            Kotlorz D. Rynek racy[!] w teorii i praktyce, Katowice, Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

16)           Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IpiSS, zeszyt nr 12, Warszawa 1998.

17)           Kwiatkowski E. Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, Łodź „Omega-Praksis”, 1995.

18)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa SGH, 1995.

19)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa, SGH, 1995.

20)           Meller J., Sytuacja na rynku pracy a działalność przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1991 nr 2.

21)           Mickiewicz T. Rozwiązania instytucjonalne służące redukcji naturalnej stopy bezrobocia, Warszawa CAS, 1996.

22)           MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departament Polityki Rynku Pracy, Analiza sytuacji na rynku pracy oraz efektywność dotychczasowych działań na rzecz jej poprawy, Warszawa 2000.

23)           Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia I Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, Warszawa, 2000.

24)           Oleksyn T., Bezrobocie w Polsce — przyczyny, specyfika, przeciwdziałani, (w.) Przeciwdziałanie bezrobociu. Studia i Materiały IPiSS 1991 nr 8.

25)           Polańska A., Bezrobocie – kwestią społeczną i ekonomiczną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990 nr 12.

26)           Rzeczpospolita, 2001, nr 50.

27)           Samuelson P., Nordhaus W. Ekonomia 1, Warszawa PWN, 2000.

28)           Socha M. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

29)           Szylko-Skoczna M. Różne oblicza bezrobocia, Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa „Elipsa” 1999.

30)            Unolt J.   Ekonomiczne problemy rynku pracy, Warszawa „Interart”, 1996.

31)            Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych, Z. 3, Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1998.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!