Biznes plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 2000
 • Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa pod red. J. Hersego, PWN, Warszawa 1986
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991
 • J. Kowalczyk, A. Kusak, Zarządzanie finansami firmy: zagadnienia wybrane, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego , Lublin 2000
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, RM, Warszawa 1999
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993
 • Z. Wrześniowski, W. Sosnowska, R. Stempel, Tabele pomocnicze do planowania rolniczej dzialalności gospodarczej, WydawnictwoART, Olsztyn 1997