Analiza struktur organizacyjnych

0
(0)

–         M. Bielski, Podstawy organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002.

–         M. Bielski, Organizacje – istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

–         H. Bieniok, J. Rokita, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.

–         R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.

–         B. Haus, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, [w:] A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         J. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.

–         J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 1999.

–         A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.

–         L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.

–         J. Kurnal, Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.

–         J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, A.E. im. Oskara Langego, Wrocław 1997.

–         K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         K. Mreła, Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.

–         A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.

–         J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

–          J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, WPSB, Kraków 1998.

–         M. Przybyła, Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
[w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego” 1992, nr 630.

–         M. Przybyła, W. Wudarzewski, J. Koziński, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, [w:] K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         A. Sobczak, Struktury organizacyjne, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie, Warszawa 1996.

–         H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

–         J. Stoner, Ch. Wenkel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

–      S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.

–      R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami,PWE, Warszawa 1996.

–      J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.

–      K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa – Poznań 1990.

–      K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!