Proces magazynowania na przykładzie firm X i Y

0
(0)

Opracowanie będzie składać się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano odstawowe obszary działań logistycznych a zatem elementy takie jak: zakupy i zaopatrzenie, transport, magazynowanie, sterowanie produkcją.

Rozdział drugi dotyczy istoty gospodarowania zapasami. W tej części pracy omówiono takie problemy jak: istota i funkcje zapasów, ekonomiczne aspekty zarządzania zapasami, cele przedsiębiorstwa a zarządzanie zapasami, sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Ten rozdział poświecony jest szczegółowo takim zagadnieniom jak: główne definicje i klasyfikacje zapasów, przyczyny utrzymywania zapasów i ich znaczenie w systemach logistycznych i łańcuchach dostaw, typowe części składowe zapasu – zapas cykliczny i zapas zabezpieczający, czynniki wpływające na wielkość obu części składowych zapasów, koszty związane z zapasami, typowe sposoby systemy odnawiania zapasów, najważniejsze wskaźniki służące ocenie poziomu zapasów.

W rozdziale trzecim, ostatnim, skoncentrowano się już szczegółowo na procesach magazynowania w badanych przedsiębiorstwach Ta część pracy składa się z omówienia takich problemów jak: charakterystyka procesu magazynowania w XYZ, wskazania dla procesu magazynowania w XYZ, podsumowanie i wnioski.

Bibliografia
1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy jakości usług, Wydawnictwo PCDL, 2000,
2. Ciesielski M., Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2006, nr 8,
3. Ciesielski M., Logistyka w praktyce – studium przypadków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003,
4. Dudziński Z., Kizyn M., Vademe***** gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002,
5. Fechner I., Centra logistyczne, cel-realizacja-przyszłość, Wyd. ILiM, Poznań 2004,
6. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003,
7. Jagodziński M., Zyskowność łańcucha logistycznego w badaniach grupy konsultingowej ELC, „Logistyka” 2006, nr 5,
8. Korzeń Z., Centra logistyczne determinantą rozwoju globalnej sieci dostaw XXI wieku. Materiały 1 Ogólnopolskiej Konferencji Cenna logistyczne w Polsce, Wrocław 20 kwietnia 2001 r.,
9. Kruszewska M., Magazyn pełen usług, „Businessman Magazine” 2001, nr 3,
10. Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002,
11. Materiały wewnętrzne DHL Logistics,
12. Materiały wewnętrzne Gilette,
13. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2002,
14. Mindur L., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
15. Mundur L., Współczesne technologie transportowe, PWN, Warszawa 2004,
16. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrowy Logistycznych, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
17. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu. Warszawa 9 października 2003 r.,
18. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004,
19. Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu R.P., Warszawa Szczecin 2002,
20. Żorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!