Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

0
(0)

bibliografia pracy licencjackiej

Kierunek – zarządzanie, specjalność – zarządzanie biznesem

1.      Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001
2.      Cegłowski B., Nędzi T., Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Helion, Gliwice 2005
3.      Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
4.      Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Orechwa-Maliszewska E., Kopczyk A. (red.), WSFiZ, Białystok 2003
5.      Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000
6.      Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
7.      Poczobut J., Umowa leasingu, C.H. Beck, Warszawa 2002
8.      Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczególna, C.H. Beck, Warszawa 2005
9.      Romanowska M., Tracki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002
10.  Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003
11.  Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002
12.  Stasiuk T., Droga spółki na giełdę, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2004
13.  Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
14.  Rzychoń T., Dotacje na inwestycje, Helion, Gliwice 2006
15.  Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
16.  Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa” 2000, nr 7
17.  Bień W., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2000
18.  Trocki M., Outsourcing – metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
19.  Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork 2000
20.  Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!