Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania za pomocą instrumentów pochodnych

0
(0)
 1. Arfin F., Public Relations finansów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Buschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 3. Daniluk M., Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 4. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 6. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 7. Greszta: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami, [w:] Studium bankowości, PWE, Warszawa 2005.
 8. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 9. Hahn P., Nowak A., Ocena ryzyka rynkowego w metodach Risk Metrics J. P. Morgan Trust Company, [w:] Bankier 1995.
 10. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 11. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 12. Jaworski W. L. (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
 14. Jerzak A. M., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełd towarowych w Polsce, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 305, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 15. Kaszubski R. W., Olszak M., Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2000.
 16. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2000.
 17. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 18. Krawiec B., Krawiec M., Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 19. McBride – Johnson P., Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001.
 20. Milo W. (red.), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
 21. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno – podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 22. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
 23. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 24. Pilkiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2000.
 25. Pyzioł W., (red.), Encyklopedia prawa bankowego, PWN, Warszawa 2000.
 26. Ratajczak A. L., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 27. Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie., Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 28. Sołdaczuk J., Mijala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 29. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998.
 30. Sopoćko A., Ryzyko – problem nie całkiem obiektywny, [w:] Rynek Terminowy, Nr 1/2001.
 31. Spoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 32. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, [w:] Prawo Bankowe, Nr 9/2000.
 33. Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firm, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 34. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, warszawa 2001.
 35. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 36. Wąsowski W., Zarys ekonomiki banku komercyjnego, Korporacja Romaniszyn, Piła 1999.
 37. Wielka Encyklopedia PWN, tom 4, PWN, Warszawa 2001.
 38. Wielogórska – Leszczyńska J., Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, Kwantum, Warszawa 2000.
 39. Wilimowska Z., Wilimowski M., Nahotka S., Polski rynek kapitałowy. Zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania, Wrocław 1996.
 40. Wilkowicz Ł., Ryzyko nie oswojone, [w:] Gazeta Bankowa, Nr 18, 24 stycznia 2000.
 41. Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 42. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!