Spadek, darowizna, zasiedzenie nieruchomości w kontekście ustawy o podatku od spadków i darowizn

5
(1)

bibliografia pracy z prawa

 1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Chustecka, K., Podatek od spadków i darowizn. Praktyka i orzecznictwo, Difin, Warszawa 2010.
 3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 4. Feliński J. R., Podatek od spadków i darowizn 2010 z przykładami, SIGMA, Skierniewice 2010.
 5. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, warszawa 2006.
 7. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 8. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chróścielewski W., Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 11. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Prystupa M., Rygiel K., Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 13. Rymarzak M., Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 14. Tedy M., Krasowski T., Wasiluk A., Opodatkowanie rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 17. Wancke P., Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 18. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 19. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 20. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009.

Praca może mieć 60-80 stron, 3 rozdziały w tym ostatni rozdział badawczy, każdy z rozdziałów powinien mieć 3 podrozdziały.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!