Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

5
(1)

BIBLIOGRAFIA

 1. Butrym Z., Istota pracy socjalnej, Instytut Socjologii UJ, Kraków 1998.
 2. Czarnowski S., Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 3. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 4. Davies M., Socjologia a praca socjalna: niezrozumiane powinowactwo, w: Socjologia pracy socjalnej, M. Davies (red.), Interart, Warszawa 1996.
 5. Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 6. Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 7. Fleming I., Fritz J., Zabawy na uspokojenie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Fudali, M., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 3/2005.
 9. Gajda K., Kowalkowska J., Program warsztatów dla osób prowadzących świetlice szkolne, w: Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno – edukacyjnymi, red. A. Bogdanko, UJ, Kraków 1999.
 10. Geldard, K., Geldard, D. Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2005.
 11. Grzesiuk L. Spotkania, które leczą. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.
 12. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym, a obywatelskością, Śląsk, Katowice 2006.
 13. Kopeczek J. Praca metodami psychoaktywnymi. WOM, Tarnobrzeg 1993.
 14. Kratochvil S. Psychoterapia. PWN, Warszawa 1990.
 15. Kratochvil, S., Podstawy psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 16. Matyja, A., Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2/2005.
 17. Praszkier R., Różycki A. Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 18. Sawicka K. (red.) Socjoterapia, CMPP-P, Warszawa 1998.
 19. Sawicka K. Rozwój autokontroli emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci agresywnych. IPSiR, Warszawa 1993.
 20. Schlack, T., Socjoterapia. O możliwościach pracy z „klasą” w klasie, „Profilaktyk”, nr 1/2003.
 21. Sikorski, W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Żak, Warszawa 2002.
 22. Sobolewska Z. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży-zasady projektowania zajęć. OPTA, Warszawa 1993.
 23. Strzemieczny J. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. PTP, Warszawa 1993.
 24. Strzemieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne. Materiał szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, ISS, Warszawa 1988.
 1. Tryjarska, B. Psychoterapia grupowa. W: L. Grzesiuk (red.), Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa 2003.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!

1 komentarz do “Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

 1. Pingback: Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych | Prezentujemy plany prac magisterskich i licencjackich

Możliwość komentowania została wyłączona.