Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

0
(0)
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 3. Buchanan D. A., Boddy D., Organizations in the Computer Age, Gower, Alderhot 1983.
 4. Byors Z. L., Concepts of Strategic Management. Planing and Implementation, Harpors and Row, New York 1984.
 5. Castle D. E., Financing Options for the Corporate Strategist, „The Journal of Business Strategy”, styczeń-luty 1988, s. 12-16.
 6. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 7. Dowgiełło J. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996.
 8. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 9. Fedak Z.: Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, „Rachunkowość” Zamknięcie roku 1995 – Zeszyt specjalny.
 10. Grudzelski W., Biznes plan podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu firmą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1991, nr 9.
 11. Kassyh-Rokicka H., Statystyka nie jest trudna – mierniki statyczne, PWE, Warszawa 1994.
 12. Kurtys E. (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa.
 13. Kurtys E., (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa-Poznań 1988.
 14. Lucey T., Management Information Systems, DP Publications, London 1991.
 15. Miller D., Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance, „Academy of Management Journal”, marzec 1987, s. 7-32.
 16. Olszewski D., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Istota oceny finansowej, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994.
 17. Paissant C. A., Godefroy C.: Miliarderzy, Wyd. Medium, Warszawa 1992.
 18. Pearce J. A., Robbins D. K., Robinson D. B., In The Impact of Grand Strategy and Planing Formulation Perfonmeuse, „St. Marry – Journal” 1987, tom 8, s. 125-134.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 71, poz. 355).
 20. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1995.
 21. Sierpińska M.: Ocena zobowiązani krótkoterminowych przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1995, nr 7.
 22. Sloan A. P., Moje lata z General Motors, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 23. Walczak M., Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 24. Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1993.
 25. Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989.
 26. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przy gospodarce rynkowej, „Rachunkowość” 1993, nr 3.
 27. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
 28. Wójcik R., Dźwignia finansowa, „Bank i Kredyt” nr 10/91.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!