Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej

0
(0)
 1. S.B. Achelis; Technical Analysis from A to Z; McGraw-Hill; New York 1995
 2. Indeks Względnej Siły (ang. Relative Strength Index – RSI); Analizator Giełdowy – Trendy 2 (30) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-01-21
 3. Indeks Względnej Siły (ang. Relative Strength Index – RSI) cd.; Analizator Giełdowy – Trendy 3 (31) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-02-04
 4. Multi oscylatory – część 1; Analizator Giełdowy – Trendy 9 (37) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-04-29
 5. Multi oscylatory – część 2; Analizator Giełdowy – Trendy 10 (38) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-05-13
 6. Multi oscylatory – część 3; Analizator Giełdowy – Trendy 11 (39) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-05-27
 7. Optymalizacja; Analizator Giełdowy – Trendy 19 (47) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-09-16
 8. Optymalizacja wskaźnika zmian; Analizator Giełdowy – Trendy 20 (48) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-09-30
 9. Optymalizacja średnich kroczących; Analizator Giełdowy – Trendy 21 (49) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-10-15
 10. Optymalizacja oscylatora średniej kroczącej; Analizator Giełdowy – Trendy 22 (50) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-10-29
 11. Optymalizacja oscylatorów MACD; Bollingera oraz RSI; Analizator Giełdowy – Trendy 23 (51) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-11-12
 12. Optymalizacja oscylatorów – zakończenie; Analizator Giełdowy – Trendy 24 (52) / 94; INCARD s.c.; Wrocław; 1994-11-26
 13. Analizator Giełdowy; praca zbiorowa; INCARD s.c.; Wrocław 1994
 14. P.L. Bernstein; Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka; WIG Press; Warszawa 1997
 15. W. Bień; Rynek papierów wartościowych; Difin; Warszawa 1998
 16. M. Czekała; Analiza fundamentalna i techniczna; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wrocław 1997
 17. A. Elder; Zawód inwestor giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem; Dom Wydawniczy ABC; Warszawa 1998
 18. M. Etzkorn; Oscylatory; WIG Press; W-wa 1999
 19. E. Faerber; Wszystko o obligacjach; WIG Press; Warszawa 1996
 20. Giełdy w gospodarce światowej; praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza; PWE; Warszawa 1991
 21. J. Grabowski; Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury; Wyd. Prawnicze PWN; Warszawa 1996
 22. R.A. Haugen; Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej; WIG Press; Warszawa 1996
 23. Z. Hellwig; „Aproksymacja stochastyczna”; PWE; Warszawa 1965
 24. J. Horgan; Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej; Prószyński i S-ka; W-wa 1999
 25. [K. Jajuga, T. Jajuga; Jak inwestować w papiery wartościowe; Wyd. Naukowe PWN; Warszawa 1994
 26. R. Koch; Sztuka wyboru akcji. 10 skutecznych sposobów; Wydawnictwo K.E. Liber; 1996
 27. Z. Komar; Sztuka spekulacji; Wydawnictwo PRET; Warszawa 1993
 28. Z. Komar; Sztuka inwestycji; Wydawnictwo PRET; Warszawa 1994
 29. K. Kruczalak; Problematyka prawna papierów wartościowych; Wyd. Prawnicze LEX; Gdańsk 1996
 30. A. Lavine; Wszystko o funduszach powierniczych; WIG Press; Warszawa 1996
 31. J.J. Murphy; Analiza techniczna; WIG Press; Warszawa 1995
 32.  K. Nowak; Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje; Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości; Poznań 1998
 33. E. E. Peters; Teoria chaosu a rynki kapitałowe; WIG Press; Warszawa 1997
 34. T. Plummer; Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej; WIG Press; Warszawa 1995
 35. M.J. Pring; Podstawy analizy technicznej; WIG Press; Warszawa 1998
 36. V. Sperando; Gdy gra na giełdzie zaczyna być sztuką; Delta; Koszalin 1994
 37. W. Tarczyński; Wybrane elementy analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych; PTE; Szczecin 1994
 38. W. Tarczyński; Rynki kapitałowe. Metody ilościowe; tom 1-2; Agencja Wydawnicza Placet; Warszawa 1997
 39.  J. Werner; Jak wygrywać na polskiej giełdzie. Podręcznik inwestora; Wyd. Hermes; Gliwice 1994

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!