Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii

0
(0)

bibliografia do pracy magisterskiej

 1. Batko A., Marketing, Wprowadzenie, węzłowe zagadnienia, Wydawnictwa Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 2. Berliński L., Istota innowacji w przedsiębiorstwie. Przegląd i próba koncepcji, Przegląd Organizacji, 7-8/2003.
 3. Bendyk E., Człowiek w labiryncie sieci, W.A.B., Warszawa 2004.
 4. Bendyk E., Myszy na pulpicie, Polityka, nr 11/2004.
 5. Bielski L, Podstawy marketingu. TNOiK, Toruń 2001.
 6. Bieńkowski W., Problemy teorii rozwoju społecznego, PWN, Warszawa 1966.
 7. Bunderson J.S., Sutcliffe K.M., W poszukiwaniu równowagi między uczeniem się a działaniem, Harvard Business Review Polska, Luty 2004.
 8. Dahlgaard J., K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 9. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner &Ska, Warszawa 2004.
 10. Fonfara K., Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym, w: Fonfara , Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE Poznań 2001.
 11. Gorynia M., Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 12. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 13. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 14. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Informacja – dobra lub zła nowina, pr.zb. pod red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2004.
 16. Kotler P., Armstrong G.,Sunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 17. Lorenczewski R., Formy przekształceń organizacyjnych spółdzielni mleczarskich, w: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, l, Konkurencyjność i perspektywy, praca zbiór, pod red. E. Skawińskiej, TSZ, Toruń 2001.
 18. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” nr 6, 2005.
 19. Maksimczuk, ISO – bilet wstępu na rynek, PC Kurier 1/2001.
 20. Michalski E., Marketing, PWN, Warszawa 2004.
 21. Najda M., Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 963.
 22. Najda M., Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, w: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, pr. zb. pod red. S. Kasiewicza, L. Pawłowicza, CeDeWu, Warszawa 2003.
 23. Najda M., Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE Kraków, 2004.
 24. Najda M., Strategia kooperacji jako efekt działań konkurencyjnych MSP, Politechnika Gdańska – Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2004.
 25. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE 2004.
 26. Otta J. W., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku między­narodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 27. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 28. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 29. Radło M., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, H. Beck, Warszawa 2003.
 30. Skawińska E., Zalewski R. L, Wpływ jakości na konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Wrocław 2001, PN nr 901.
 31. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!