Logistyczna obsługa klienta

0
(0)
 1. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001
 3. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996
 4. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 5. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, 2000
 6. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006
 7. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
 8. Ciesielski M., Logistyczna obsługa klienta, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2001, nr 12
 9. Ciesielski M., Logistyka w praktyce – studium przypadków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
 10. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań 1999
 11. Ciesielski M., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001
 12. Ciesielski M., Pola konkurowania, czynniki sukcesu i strategie firm transportowych, Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 4
 13. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWN, Warszawa 2002
 14. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001
 15. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 16. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 17. Frederick B., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1996
 18. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa – Poznań 2002
 19. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006
 20. John J. Coyle, Edward J. Bardi i C. John Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 21. Kempy D., Logistyczna obsługa klienta, AE Katowice, 2000
 22. Kisperska – Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, AE, Katowice 2000
 23. Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004
 24. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 25. Kwejt J. (red.), Zarządzanie gospodarką materiałową, PWE, Warszawa 2000
 26. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004
 27. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998
 28. Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 29. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
 30. Raporty rynkowe Data Monitor, Rynek usług logistycznych w Polsce
 31. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002
 32. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw: doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1999
 33. Sariusz – Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 34. Schary P. B., Skjott – Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002
 35. Skowronek (red.), Podstawy gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 2005
 36. Skowronek Cz., Sariusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
 37. Strużycki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002
 38. Szkurłat P., Efektywna reakcja na potrzeby klienta (ECR) jako strategia obsługi klienta w zintegrowanym łańcuchu dostaw, SGH, Warszawa 1998
 39. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 40. Szwajca D., Problemy oceny i pomiaru logistycznej obsługi klienta, www.logistyka.net.pl.
 41. Tonndort H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!