Analiza strategiczna firmy

0
(0)

Źródła:

 1. Mały Rocznik Statystyczny 2001
 2. Mały rocznik statystyczny GUS 1999.
 3. Raport o stanie zdrowia ludności polskiej GUS 1997.
 4. Statystyki Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju (OECD)
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Opracowania:

 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań, pod red. Genowefy Sobczyk, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju : (za pomocą metody SWOT), praca zbiorowa pod red. Leszka Żabińskiego, Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.
 3. Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczeniem, red. nauk. Edmund Kurtys, Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998.
 4. Bławat F., Analiza ekonomiczna, Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1999.
 5. Brinckem W., Analiza działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1984.
 6. Cwil E., Gawroński J., Rajewski Z., Analiza statystyczno-ekonomiczna zróżnicowania poziomu produktu krajowego brutto, spożycia i inwestycji w krajach Unii Europejskiej i Polsce w latach 1993-1996, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 7. Czubała A., Rawski M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym, Kraków : AE, 1989.
 8. Czyżniewski K., Ekonomika i organizacja budownictwa, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw budowlanych i analiza ekonomiczna, Toruń : UMK, 1987.
 9. Dowgiełło Z. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996.
 10. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 11. Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, październik 1995 roku, pod red. i kier. nauk. konferencji Tadeusza Waśniewskiego, Szczecin 1995.
 12. Gąsiorkiewicz L., Ekonomika przedsiębiorstwa : analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999.
 13. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1999.
 14. Grudzewski W. M., Laskowski M., Tyjeńska M., Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, BizReporter nr 03 – 2000.03.05.
 15. Koontz H., O’Donnell C., Weihrich H., Management, New York 1984.
 16. Kożmiński A. Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, Wyd. naukowe PWN, Warszawa,1999.
 17. Król H., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1988.
 18. Kurtys E. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa-Poznań 1988.
 19. Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Warszawa : SGH, 1993.
 20. Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J., Modele analizy portfelowej: teoria i praktyka, Bydgoszcz: TNOiK, 1996.
 21. Obłoj K., Strategia organizacji, Warszawa 2001.
 22. Porter M. E., Porter o konkurencji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
 23. Tkaczuk M., Dębniewska M. , Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Olsztyn: Wydaw. AR-T, 1998.
 24. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
 25. Wersty B. , Analiza i diagnostyka ekonomiczna : podstawy teoretyczno-metodyczne, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!