Architektura bezpieczeństwa europejskiego

0
(0)
 1. Aartsen van J., European Security with the Americans if Possible, on Our Own when Necessary. 9 March 1999r.
 2. Całka M., Kupich A., Wspólnota Niepodległych Państw w: Europejskie struktury współpracy. Informator, pod red. St. Parzymies , PISM 1995.
 3. Europejskie struktury współpracy. Informator, podred. St. Przymies, PISM, Warszawa 1995.
 4. Glaster J., Witkowski Z., Kompedium wiedzy o UE: z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, Toruń 1997.
 5. Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 6. Karkoszka A. Droga Polski do NATO w: Bezpieczeństwo Polski w Zmieniającej się Europie, Toruń 1994.
 7. Koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjęta w listopadzie 1991 roku na szczycie w Rzymie; za: “Vademecum NATO”.
 8. Mały słownik stosunków międzynarodowych, pod red. G. Michałowskiego, PWN, Warszawa 1996.
 9. Multan W., Komponenty przyszłego ładu militarnego w Europie w: Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Prof J. Kukułki, Warszawa 1994.
 10. Otłowski T., Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998, Warszawa 1999.
 11. Rocznik strategiczny 1997/98, Warszawa 1998.
 12. Seydak P., Gryz J., Unia zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 13. Talbot S., A New NATO for a New Era, Speech at Royal United Services Institute. 10 marca 1999 r.
 14. Towpik A., Nowy europejski ład wojskowy, Sprawy międzynarodowe, nr 3, 1993.
 15. Traktat o UE, w: Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty, red. Czapliński W., Ostrihansky R., Wyrozumska A., Warszawa 1996.
 16. Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 4 kwietnia 1949 r., w: NATO Vademecum. Wydanie jubileuszowe. Warszawa 1999.
 17. UZE a Europa Środkowa i Wschodnia. Dokumenty. Studia i materiały, 1994, nr 76.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!