Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta

0
(0)

Bibliografia

 1. Błoch H., Controlling czyli rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 2. Błoch H., Controlling. Rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1994.
 3. Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny. Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005.
 4. Chrisidu A.- Budnik, Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 5. Ciak J., Polityka budżetowa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
 7. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 8. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin 2002.
 9. Czubakowska K., Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 10. Dębska – Rup A., Kuchmacz J., Stańdo – Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 11. Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), Warszawa 2003.
 12. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 13. Forsytek M., Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 14. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2005,. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 15. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 16. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 17. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 18. Standardy kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 19. Jagielski J., Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, [w:] Kontrola: Państwowa 2003, nr 3.
 20. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 21. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 22. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 23. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 24. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 25. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Ministra Finan­sów z 2003 r., Nr 3, poz. 14).
 26. Komunikat nr 6/KF/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu ety­ki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 5, poz. 28).
 27. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 28. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 29. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 30. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 31. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 32. Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
 33. Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2004.
 34. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Meneżerskie PTM, Warszawa 2002.
 35. Lubińska T. (red.), Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja – oświata. Studium porównawcze, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 36. Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007
 37. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, http://iia.org.pl
 38. Moczydłowska W., Audyt wewnętrzny jest coraz powszechniejszy, [w:] Gazeta Prawna, nr 1/2006.
 39. Nadolna B., Wybrane aspekty audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finan­sów publicznych, [w:] Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wi­niarska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 40. Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 41. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 42. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 43. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 44. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 45. Patrzałek L, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 46. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 47. Podręcznik Audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 48. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, ( U. Nr 112, poz. 765).
 49. Sargeant A., Marketing w organizacji non profit, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 50. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa 2002.
 51. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
 52. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 53. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ( U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 54. Vollmuth H. J., Controlling planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 55. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 56. Wasilska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 57. Winiarska K., Audyt finansowy, Wydawnictwo Infoaudit, Warszawa 2005.
 58. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 59. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 60. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!