Rola magazynu w systemie logistycznym

0
(0)

1. Abt. S., Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań 2000.
2. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 2000.
3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5. Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, wyd. II Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000. Christopher M., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004.
7. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
8. Ciesielski M. (red.), Sieci logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
9. Ciesielski M., Logistyka, Terra, Poznań 2000.
10. Dembińska-Cyran J. (red.), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2004.
11. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002.
12. Dudziński Z., Regulamin pracy magazynu, ODDK, Gdańsk 2003.
13. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
14. Gubała M., Popielas J.,. Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Wydanie II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
15. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki E., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
16. Rydzkowski Wł. (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
17. Szudrowicz A., Łupicka A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
18. Twaróg J, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
19. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!