Motywowanie pielęgniarek do pracy

5
(1)
 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
 2. Borkowska S., Wynagradzanie pakietowe modą czy szansą na sukces [w:] Pakietowe systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2000,
 3. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008,
 4. Głowacka M. D., Mojs E., Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2010,
 5. Goldman J. C., Musgrave G. L., Herrick D. M., Jak uzdrowić służbę zdrowia?, Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej, Fijoł Publishing Chicago, Warszawa 2008,
 6. Juchnowicz M., Motywowanie w toku pracy: Zasoby ludzkie w firmie [w:] Sajkiewicz A. (red.), Organizacja kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000,
 7. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003,
 8. Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009,
 9. Kopertyńska M. W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000,
 10. Kopertyńska M.W., Rozwój przedsiębiorczości pracowników – kierunki działania firm [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006,
 11. Kozioł L., Motywacja w pracy, Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002,
 12. Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków 2000,
 13. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005,
 14. Ksykiewicz D. A., Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wyd. Czelej, Lublin 2005,
 15. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000,
 16. Mrzygłód J., Badanie satysfakcji pracowników [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004,
 17. Opolski K., Dykowska G., Możdzonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu., Warszawa 2003,
 18. Praca zbiorowa pod red. Frąckiewicz – Wronki A., Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Kolegium Zarządzania, Katowice 2001,
 19. Sąjkiewicz A., Metody doskonalenia jakości personelu [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, pr. zb. pod red. Sajkiewicz A., Poltext, Warszawa 2002,
 20. Sąjkiewicz A., Sąjkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Organizacja procesem personalnych, Poltext, Warszawa 2002,
 21. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008,
 22. Sharon J. E., Beverly K., Jak zatrzymać pracowników [w:] Zarządzanie firmą, PWN, Warszawa 2007,
 23. Shortell S. M., Kałużny A. D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwo, Kraków 2001,
 24. Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza OPO sp. z o.o., Bydgoszcz 2000,
 25. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003,
 26. Taylor S., Płynność zatrudnienia – jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
 27. Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003,
 28. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006,
 29. Suszyński C., Zarządzanie a tożsamość przedsiębiorstwa [w:] Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.

plan pracy do tego tematu można znaleźć na stronie Motywowanie pielęgniarek do pracy

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!