Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.6

5
(1)
 1. Trochiminek R.: Restrukturyzacja zatrudnienia’. Lubella SA. W: Najlepsze praktyki zarządzania zaso­bami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków. A. Pocztowski. Kraków: Oficyna Ekono­miczna, Dom Wydawniczy ABC, IPiSS 2002.
 2. Trocki M.: Warszawa: PWE 2001.
 3. Trompenaars F., Hampten-Turner Ch.: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 4. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. DzU 2001 nr 6, póz. 56, art. 19-20, 22.
 5. Ustawa z l marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (DzU nr 28, póz. 301).
 6. Yebber M.A.: Danger- Toxic Company. „Fast Company” 1998 nr 11. Waterman R.H. (jr): What America Does Right Learning from Companies That Put People First. New York-London: W.W. Norton Company 1994.
 7. Wawrzyniak B.: Human Resources Management architecture under conditions of globalizalion. W: Report of Management – V edition: Knowledge Management: Information Human Capital -Creativity: Knowledge Creation – Solving the Problem. Warszawa: PAN, Leon Koźminski. Academy of Enterpeneurship and Management 2000.
 8. Wawrzyniak B.: Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą – w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. A. Ludwiczyński. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr- Zarząd 1999.
 9. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext 1999.
 10. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001.
 11. Weiss D.S.: High-impact HR: Transforming Human Resources for Competitive Advantage. Canada, John Wiley & Sons, Ltd. 1999.
 12. Weiss D.S.: La nouvelle ąuestion des ressources humaines. „Le cahiers dMnformation du directeur du personel” 1988 nr 4.
 13. Wicks A.C., Berman S.L., Jones T.M.: The structure of optimal trust: moral and strategie implica-tions. „Academy of Management Review” 1999 nr 1.
 14. Wiśniewski Z.: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: W,y-dawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika 1999.
 15. Wright L.: The competencies: getting them right. „Canadian HR Reporter” 2001 vol. 14, Issue 19.
 16. Współczesne teorie organizacji. A. Koźminski. Warszawa: PWN 1983.
 17. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Praca zbiór, pod red. J. Lichtarskiego. Warszawa: PWE 1992.
 18. : Managing codified knowledge. „Sloan Management Review” Summer 1999 (cyt. za: B. Wawrzyniak: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001).
 19. Zamiast zwalniać, można ograniczyć płace. „Zarządzanie na Świecie” 2001 nr 10.
 20. Zarządzanie potencjałem ludzkim. Pod red. A. Sajkiewicz. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 1995.
 21. Zarządzanie pracą. Z. Jasiński. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1999.
 22. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody. Pod red. T. Stalewskiego i E. Chlebickiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1997.
 23. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiór, pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. Warsza­wa: PWN 1996.
 24. Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz. Warszawa: Poltext 1999.
 25. Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN 1999.
 26. Zbiegień-Maciąg L.: Pracownicy jako kapitał. Narzędzia pomiaru i zapisu wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 1.
 27. Zbiegień-Maciąg L.: Zarys koncepcji zarządzania zasobami wiedzy. W: Współczesne problemy za­rządzania przedsiębiorstwem. Pod red. naukową W. Waszkiewicza. Kraków: Wydz. Zarządza­nia AGH 2000.
 28. Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN 1978.
 29. Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Poznań-Warszawa: PWN 1990.
 30. Zimniewicz K.: Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.
 31. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE 1999.
 32. Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 4.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!