Rodzina a polityka rodzinna w Polsce

0
(0)

Bibliografia pracy licencjackiej
Rodzina a polityka rodzinna w Polsce

Bibliografia
1. Adamski F, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
2. Balcerzak-Paradowska B., Ubóstwo rodzin w Polsce [w:] Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001;
3. Balcerzak-Paradowska B., Firma przyjazna rodzinie [w:] Borkowska S. (red.), Programy praca – życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2003;
4. Błędowski P., Starsi ludzie w rodzinie, SGH, Warszawa 2000;
5. Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiet, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000;
6. Diagnoza Społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, pod redakcją Czapińskiego J., Panka T., Rada Monitoringu Społecznego, WSPiZ, Warszawa 2003;
7. Dyczewski L., Wież miedzy pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002;
8. Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000;
9. Frąckiewicz L. (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwanie dla polityki społecznej, I Kongres Demograficzny w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002;
10. Giza – Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wyznawcy Polskości, Warszawa 2005;
11. Hrynkiewicz J., Realizacja polityki społecznej w środowisku lokalnym. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001;
12. Kornas-Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, TNKUL, Lublin 2000;
13. Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005;
14. Majdański K., Wspólnota życia i miłości, PWN, Warszawa 2001;
15. Siany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOHOS, Kraków 2002;
16. Sobczak I., Czynniki kształtujące liczbę urodzeń, natężenie przestrzenne i zróżnicowanie płodności kobiet w Polsce [w:] Frątczak E., Sobczak I. (red.), Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej. Polskie Towarzystwo Demograficzne, Zarząd Główny, Warszawa 2000;
17. Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002;
18. Warzywoda-Kruszyńska W., Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4;
19. Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005;
20. Żebrowski J. (red.), Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!