Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego

0
(0)

literatura do pracy licencjackiej

BIBLIOGRAFIA

1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004
2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003
3. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
4. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009
5. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
6. Fołta T., Godlewska J., Bilans 2005, Infor, Warszawa 2005
7. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005
8. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003
9. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2012
10. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
11. Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, WSPiZ, Warszawa 2006
12. Korzeniowska A. (red.), ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004
13. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademe***** skutecznego zarządzania w samorządzie, TWIGGER, Warszawa 2006
14. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002
15. Michałowski S. (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
16. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005
17. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008
18. Pietrzak T., Masłowska-Pietrzak K., Jak czytać sprawozdania finansowe?, International Latour Office, Geneva, WN PWN, Warszawa 2000
19. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003
20. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009
21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
22. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
23. Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
24. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
25. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!