Rozwiązania proekologiczne w transporcie lądowym Unii Europejskiej

do pracy licencjackiej
1. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, UG, Gdańsk 2006,
2. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, US, szczecin 2003,
3. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006- 2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005,
4. Semenom I.N. (red.), Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008,
5. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, AE, Katowice 2004.