Ewolucja reklamy. Doświadczenia wybranej marki – CocaCola

0
(0)

Literatura do pracy licencjackiej

Bibliografia
1. Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa – Wrocław 2002,
2. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001,
3. Caples J, Hahn F. E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001,
4. Golat R., Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, wzory i komentarz, Difin, Warszawa 2001,
5. Grzybczyk K., Prawo reklamy, Zakamycze, Kraków 2004,
6. Jankiewicz S., Dostosowanie polskiego prawa reklamy do prawa Wspólnot Europejskich. Studia z prawa Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,
7. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998,
8. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,
9. Russell J. T., Lane W. R., Kwiatkowski R., (red. wyd. polskiego), Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000,
10. Stefanicki R., Granice prawne reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksów etycznych (na przykładzie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza), Rejent 2000, nr 10,
11. Sutherland M., Sylwester A. K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003,
12. Szczęsna E., Poetyka reklamy, PWN, Warszawa 2001,
13. Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000,
14. Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa-Poznań 2001,
15. Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001,
16. Zasępa T. (red.), Internet, fenomen społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo: Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001,
17. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Petit, Warszawa 2001,
18. Niedźwiedź M., Ograniczenia reklamy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu jagiellońskiego, pod red. Biernata St., Kraków 2000,
19. Nowicka A., Lek na wstrzymanie. Wyłączność danych w prawie farmaceutycznym, Rzeczpospolita z 28 sierpnia 2001 r.,
Piotrowska J, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!