Akty prawa miejscowego

0
(0)

Adamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „ Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1-2.

Balicki R., Jabłoński M., Materiały do prawa konstytucyjnego, Warszawa 1999.

Balicki R., Jabłoński M., Skrypty Becka. Materiały do prawa konstytucyjnego, Warszawa 1999.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.

Bogomilski B., Uprawnienia terenowych organów w zakresie wydawania przepisów prawnych, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1974, nr l.

Borucka-Arctowa M. (red.), Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982.

Borucka-Arctowa M., Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne. Wrocław 1981.

Dubos R., Pochwala różnorodności. Warszawa 1986.

Garlicki L., Szepetkowska B., System źródeł prawa w Polsce, [w:] L. Garlicki (red.), Źródła prawa w RP, Warszawa 1997.

Gromski W., Przepisy gminne, (W:) Ustrój i funkcje samorządu terytorial­nego. Studia i szkice, pod red. H. Rota, Wrocław 1993.

Groszyk H., Korybski A., Instytucje prawne uspołecznienia procesów prawotwórczych, (W:) Państwo, prawo, społeczeństwo. Studia i szkice, pod red. H. Rota, Wrocław 1992.

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 1975.

Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1959.

Nowacki J., Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.

Nowacki K., Rozwój i podstawowe instytucje samorządu terytorialnego w Austrii, „Państwo i Prawo” 1992, nr 3.

Rabska T., Samorząd terytorialny i administracja rządowa (nowy model adminis­tracji państwowej), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 2.

Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1999.

Regulski J., Samorząd terytorialny — skąd, dokąd?, „ Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1-2.

Rosnay de J., Makroskop, Warszawa 1982.

Rot H. (red.), Prawo i prawoznawstwo wobec zmian społecznych, Wrocław 1990.

Rot H., Wartości proceduralne tworzenia prawa (studium legislacji porównawczej), Wrocław 1992.

Starczewski H., Świątkiewicz J., Terenowe akty normatywne w PRL, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1979.

Stelmachowski A., Ewolucja autonomii woli, (W:) Tendencje rozwoju prawa cywilnego, pod red. E. Łętowskiej, Wrocław 1983.

Stobiecki E., Przepisy gminne — organy właściwe, „Wspólnota” 1991, nr 2-3.

Szewczyka M. i Ziemskiego K., Prawo miejscowe i przepisy gminne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, nr l.

Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 1998.

Wronkowska S., Wróblewski J., Projekt ustawy o tworzeniu prawu, „Państwo i Prawo” 1987, nr 6.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa a prawotwórstwo, „Państwo i Prawo” 1967, nr 6,.

Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Warszawa 1985.

Zakrzewski W., Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej, Warszawa 1979, rozdz. V-VI.

Zawadzki S., Teoretyczne aspekty reformy władz terenowych, „Państwo i Prawo” 1974. nr 4.

Zięba-Załucka H. (red.), Prawo konstytucyjne, Rzeszów 1998.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!