Gwiazda w klasie I – III

0
(0)

Bibliografia pracy licencjackiej z pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, inne brzmienie tematu „Popularność w klasie…”)

1. Antier E., Agresja u dziecka i nastolatka, eSPe, Kraków 2003.
2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
3. Bandura A., Walters R., Agresja w okresie dorastania, PWN, Warszawa 1999; [w]: Skorny Z, Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, PWN, Warszawa 1999.
4. Beck A. T., Wright F. D., Newman C. F., Liese B. S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007.
5. Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie, Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 2004.
6. Borecka – Biernat D., Węglowska – Rzepa K., Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
7. Borecka-Biernat B., Poziom samooceny, a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji, Psychologia Wychowawcza, nr 3-1997.
8. Czapiga A., (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
9. Gojżewska I., Agresja dziecięca, Szkoła Specjalna, nr 2/3/2000.
10. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
11. Janus K., Słownik pedagogiki i psychologii, Buchmann Sp. z o.o., Warszawa 2011.
12. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWN, Warszawa 2003.
13. Kmiecik – Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2001.
15. Kwieciński Z., Śliwierski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
16. Małkiewicz E., Analiza przypadku – diagnoza indywidualna problemu dziecka, (w:) M. Straś-Romanowska (red.), Metoda jakościowe w psychologii współczesnej, „Prace Psychologiczne”, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
17. Mazur J., Przemoc w rodzinie, Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
19. Miłkowska – Olejniczak G., Agresja, [w]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. I A-F, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
20. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!