Dochody podatkowe miast na przykładzie miasta Zakopane

0
(0)

LITERATURA

 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003
 3. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002
 4. Dębska-Rup A., Kucharz J., Stańdo-Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 6. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
 7. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
 8. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003
 10. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004
 13. Korzeniowska A. (red.), ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004
 14. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego zarządzania w samorządzie, TWIGGER, Warszawa 2006
 15. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002
 16. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2008
 17. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005
 18. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002
 19. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000
 20. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007
 21. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 22. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005
 23. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

 

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!