Festiwale muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju turystycznego kraju na przykładzie…

0
(0)

praca mgr
1. Bąk S.A., Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Difin, Warszawa 2007,
2. Buczkowska K., Turystyka kulturowa koniecznością i szansą dla rozwoju turystyki w polskich miastach [w: ] Dąbrowski A., Rowiński R. (red.), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, PWE, Warszawa 2006,
3. Buczkowska, K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań 2008,
4. Buczkowska, K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A., Współczesne formy kulturowej, AE, Poznań 2009,
5. Dąbrowska B.J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, WSTiH, Gdańsk 2006,
6. Dąbrowska B.J., Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, WSTiH, Gdańsk 2011,
7. http://klub.fm/blog/festiwale/,
8. http://www.of.org.pl/festiwale-w-niemczech/,
9. http://www.wieszcodobre.pl/pl/events/tag/festiwal.html,
10. Jędrysiak T., Turystyka Kulturowa, PWE, Warszawa 2008,
11. Kaczmarek J. i in., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2010,
12. Krawczyk Z. i in. (red.), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa 2007,
13. Łazarek R., Ekonomika turystyki, WSE, Warszawa 2001,
14. Mazurkiewicz L., 2008, O istocie turystyki kulturowej, „Turystyka i Rekreacja”, Wyd. AWF, Warszawa, t..4,
15. Meyer B. (red.), Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009,
16. Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011,
17. Skoczek T., Kultura szansą rozwoju współczesnej turystyki, [w:] Przychodzeń Z.J., Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa 2007,
18. Steblik-Wlaźlak B. i in., Podstawy turystyki, REA, Warszawa 2011,
19. Toczek- Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, AWF, Wrocław 2007,
20. Winiarski R., Alejziak W. (red.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ Rzeszów, Kraków-Rzeszów 2005.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!