Funkcjonowanie Ślaskiego Centrum Logistyki

0
(0)

literatura do pracy magisterskiej z logistyki

1. ABT STEFAN, RICHTER KNUT. Logistyka ponad granicami. Biblioteka logistyka. Wyd. Logistyka i Magazynowanie. Wydanie 1/2000. Poznań
2. ABT STEFAN. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Wyd. PWE, Warszawa 1998
3. ABT STEFAN. Logistyka w teorii i praktyce. Wyd. Akademia Ekonomiczna. Poznań, 2001
4. ADAMCZUK K. Centra logistyczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu centralnego. Centra logistyczne w Polsce: I Ogólnopolska Konferencja. Wyd. CL Consulting i Logistyka: Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród. Wrocław 2003
5. FECHNER IRENEUSZ, Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka. Poznań 2005
6. FECHNER IRENEUSZ. Centra logistyczne w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja, Wrocław roz. Wielkopolskie inicjatywy dotyczące budowy i rozwoju centrów logistycznych. Wyd. CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród. Wrocław 2001
7. FECHNER IRENEUSZ. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych, w: Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
8. FECHNER IRENEUSZ, SZYSZKA GRZEGORZ. Logistyka w Polsce. Raport 2009. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka. Poznań 2010
9. GOŁEMBSKA ELŻBIETA. Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
10. JANUSZKIEWICZ WŁODZIMIERZ [red.]. Międzynarodowe usługi logistyczne. Wyd. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Warszawa 2009
11. KEMPNY DANUTA. Koncepcje logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientacja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych, W: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, praca zbiorowa, red. M. Szołtysika, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004
12. KISPERSKA-MOROŃ D., KRZYŻANIAK S. [red.]. Logistyka. wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
13. KORZEŃ Z. Centra logistyczne determinantą rozwoju globalnej sieci dostaw XXI wieku. Centra logistyczne w Polsce: I Ogólnopolska Konferencja, Wrocław 2001, s. 26-36. Wyd. CL Consulting i Logistyka: Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród. Wrocław 2003.
14. KOS BARBARA. [red.]. Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, Wyd. AE Katowice, 2003
15. KOZŁOWSKI REMIGIUSZ, SIKORSKI ANDRZEJ. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Kraków 2009
16. KUBICKI J., KURIATA A. Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wyd. WKiŁ, Warszawa 2000.
17. MIKLIŃSKA JOANNA. Koncepcja centrum logistycznego – ujęcie statyczne, w: Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki, red. M. Mindur, ITE PIB, Warszawa – Radom 2008
18. MINDUR LESZEK. Centra logistyczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu centralnego. Centra logistyczne w Polsce: I Ogólnopolska Konferencja, Wrocław 2001, (s. 91-101). Wyd. CL Consulting i Logistyka: Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród. Wrocław 2003
19. PŁACZEK E, Logistyka międzynarodowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 2006
20. RUCIŃSKA D. [red.]’ Funkcje centrum logistycznego w łańcuchu dostaw. w: Dostosowanie Polskiego Transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. s. 158-167. Wyd. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 2001
21. RYDZKOWSKI WŁODZIMIERZ [red.]. Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. 04/2011
22. SKOWRON-GRABOWSKA BEATA. Centra Logistyczne w Łańcuchach Dostaw, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, ISBN: 978-83-208-1905-2
23. SZOŁTYSEK JACEK. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd. AE w Katowicach, Katowice. 2005
24. SOŁTYSIK MARIAN [red.]. Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 2004
25. SZYSZKA GRZEGORZ. Metodyka oceny i wyboru uwarunkowań ekonomicznych budowy i eksploatacji Zintegrowanych Centrów Logistycznych, w: Technologie transportowe XXI wieku, red. L. Mindur, ITE PIB, Warszawa-Radom 2008
26. WALCZAK MARZENA. Centra logistyczne – wyzwania, przyszłość. Wyd. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Warszawa 2008
Czasopisma i Artykuły
1. ABT STEFAN. Różnorodność logistycznych centrów dystrybucji. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego. SITK Poznań 4-5 czerwiec 1996.
2. ABT STEFAN. Potrzeba budowy logistycznych centrów dystrybucji w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, nr 7-8/1996, s. 6.
3. ABT STEFAN. Centra dystrybucji a infrastruktura, Logistyka a Jakość. nr 2/2001, s. 23
4. BURNEWICZ JAN. Centra logistyczne jako brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego, w:. Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego. Przegląd Komunikacyjny. 1996, 7-8: (9-11)
5. CHABEREK M. Integracyjne funkcje centrum logistycznego, Spedycja i Transport, nr 7/8, 2000
6. DRABINA JAN. Historia Gliwic. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1995.
7. FECHNER IRENEUSZ. Związek Centrów logistycznych z rozwojem gospodarczym i przestrzennym. 2004,
8. FECHNER IRENEUSZ. Miejsce Centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej. Logistyka, nr 3. 2008
9. FIJAŁKOWSKI, J. Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce (Cz. 1). Logistyka 2001, 1: (7-11)
10. GOŁEMBSKA E. Centra logistyczne w teorii i praktyce, Eurologistics, nr 6/2001, s. 23.
11. KLEPACKI BOGDAN. Logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa gospodarki polskiej.
12. KRZYŻANOWSKI M. Centra logistyczne w polskich portach morskich czynnikiem rozwoju transportu i handlu, Przegląd Komunikacyjny nr 12/2000, str. 1-4.
13. MIKLIŃSKA Joanna. O centrach logistycznych w Europie. Przegląd Komunikacyjny, nr 10. 2002
14. MINDUR LESZEK. „Typy usług logistycznych oraz ich wykonawców z uwzględnieniem różnych rodzajów centrów logistycznych”. Logistyka nr.1, 2003. (s.36-40);
15. OCHOCIŃSKI KRZYSZTOF. Analiza funkcjonowania wybranych centrów logistycznych w krajach unii europejskiej. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Artykuł – www.greenstone.ikolej.pl:8282/greenstone/collect/artykuyp/…/doc.pdf
16. PAPROCKI WOJCIECH, PIERIEGUD JANA. 2003. Rozwój centrów logistycznych w Polsce. www.paprocki.pl/artykuly/centra_logistyczne.
17. PŁACZEK EWA, SZOŁTYSEK JACEK. Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. nr 3, 2007, s. 14-17
18. SZOŁTYSEK JACEK. Zarządzanie przepływami ładunków w miastach. Transport miejski i regionalny nr 2, 2006
19.SZYSZKA GRZEGORZ. Centra logistyczne w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja, roz. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych i magazynowania w Polsce, (s.37). Wyd. Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród. Wrocław ……..
20. Praca zbiorowa. Logistyka wobec nowych wyzwań. Materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2010. Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania 2010. Biblioteka Logistyka ISBN: 978-83-87344-44-3
21. Gliwice. Logistyka. Przyszłość. Perspektywy rozwoju rynku logistyki i magazynów w Gliwicach i na Śląsku. Konferencja 22 marca 2012 r.,

Strony internetowe i inne źródła
1. Instytut Logistyki i Magazynowania
2. Portal logistyczny
3. Serwis czasopisma „Logistyka”
4. Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki „LogForum” –
5. Centrum Edukacji Logistycznej
6. Urząd Miejski Gliwice –
7. Portal „e-Fakty”
8. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna –
9. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
10. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – www.ue.katowice.pl
11. Miejski Serwis Internetowy Gliwice
12. -Centrum-Logistyki-w-2010-r-2042698.html
13. Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl
15. Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice do roku 2022.
16. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, Katowice – 21, 2004.
17. Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025.
18. Urząd Miejski w Gliwicach. Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2006 – 30.06.2010, Gliwice 2011;
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334 z 2004 r.)

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!