Istota i zakres polityki zagranicznej w integracji europejskiej

0
(0)

bibliografia do pracy licencjackiej
1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2002.
2. Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia Systemowe, Wyd. „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Warszawa 2002.
3. Barcz J. (red.), Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, Warszawa 2004.
4. Barcz J. (red.). Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Warszawa 2004.
5. Barcz J., Mik C., Nowak-Far A., Ocena Traktatu Konstytucyjnego: wyzwania dla Polski, ISP, Warszawa 2003.
6. Barcz J., Przedmiot badawczy projektu, [w:] Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, J. Barcz (red.), Warszawa 2004.
7. Biernat T, Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2002.
8. Chmiel B., Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2002.
9. Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, „Atla 2”, Wrocław 2004.
10. Dann R, Looking Through the Federal Lens: The Semi-Parliamentary Democracy of the EU, Jean Monnet Working Paper 5/02, New York University School of Law New York, NY 10012 USA.
11. Dylus A., Idea subsydiarności a integracja Europy, [w:] A. Dylus (red.), Europa. Fundamenty jedności, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1999.
12. Dylus A., Zasada pomocniczości a transformacje systemu gospodarczego, [w:] Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, „Kontrast”, Warszawa 1994.
13. Galster J., Mik C, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, „Comer”, Toruń 1995.
14. Gozi S., System zarządzania w Unii Europejskiej. Przewodnik, Wyd. „M”, Kraków 2004.
15. Haliżak E., Parzymies S. (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002.
16. Herdegen M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
17. Justyński J., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
18. Kenig-Witkowska M.M., Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
19. Osica O., Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (CESDP) w perspektywie Polski, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy, 5/01.
20. Wojtaszczyk K.A. (red.), Encyklopedia Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!