Leasing jako forma finansowania inwestycji

0
(0)

1. Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT: ustawa, najważniejsze rozporządzenia, przepisy Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004
2. Brol J., Umowa leasingu, LexisNexis, Warszawa 2002
3. Brol J., Umowa leasingu. System Informacji prawnej LexPolonica Maxima, Piśmiennictwo. Opracowania, LexisNexis, Warszawa 2002
4. Cicirko T., Russel P., Prawno – ekonomiczne aspekty leasingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
5. Gawlik M., Turzyński M., Leasing 2008, INFOR, Biblioteka Księgowego nr 4, kwiecień 2008
6. Gołda M., Leasing, Difin, Warszawa 2003
7. Grzybowska M., Zubrzycki J., Leasing zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002, Wrocław 2002
8. Grzybowska M., Zubrzycki J., Leasing zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2003, Wrocław 2003
9. Koralewski M., Umowy leasingu. Aspekty podatkowo – prawne, CeDeWu, Warszawa 2008
10. Korczyn A., Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy, Wyd. Sigma, Skierniewice 2006
11. Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000
12. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001
13. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
14. Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004
15. Poczobut J., Umowa leasingu, C. H. Beck, Warszawa 2002
16. Praca zbiorowa pod red. Pruchnickiej – Grabias I., Szelągowskiej A., Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
17. Rozwałka R., Ankiewicz M., Leasing w praktyce, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000
18. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania 499, SGH, Warszawa 2002
19. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna – Pilarska M., Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujęcie rachunkowe i podatkowe, środek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008
20. Witoszek G., Techniki oceny ryzyka w podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, „Przegląd Organizacji” nr 3/2001

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!